Start
List przewodniczącego ZHP w sprawie wyborów
Redaktor: Maria Nowicka   
12.05.2014.
Druhny i Druhowie!

W roku 2014 odbędą się dwa ważne wydarzenia będące atrybutem demokratycznego państwa i demokratycznej Europy – wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory do samorządów.
Każde wybory to święto demokracji i kolejna szansa na wzięcie części odpowiedzialności za przyszłość swojego kraju, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego decydujemy nie tylko o przyszłości Polski, ale także mamy szansę wpływać na kształt całej Unii Europejskiej.

Udział instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w samorządach jest logicznym dopełnieniem harcerskiego wychowania aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli, przywiązanych do wartości: wolności, prawdy, prawości, demokracji i samorządności. Współudział w kształtowaniu swoich ?małych ojczyzn? jest wspaniałą perspektywą obywatelską i powinnością, od której nie powinniśmy się uchylać. Dzięki samorządności obywatele zyskują wymierny udział w kształtowaniu rzeczywistości swojej lokalnej wspólnoty ? gminy, miasta, powiatu czy województwa. Nie można oczekiwać od innych aktywności, gdy samemu pozostaje się biernym.

Te dwie kampanie społeczne to szansa na rozmowę o najważniejszych problemach, jakie dotykają młodych ludzi, w tym dotyczących wyrównania szans startu w dorosłe życie, zmniejszania dysproporcji pomiędzy rozwojem gospodarczym Polski a innych bogatych krajów Unii Europejskiej. To również dobra okazja do rozmowy o kształtowaniu przyszłych pokoleń Polaków ? w tym o lepszej jakości edukacji, nastawionej na podejmowanie wyzwań i praktyczne umiejętności, przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności jako niezwykle ważnych elementach wychowania, wpływających na przyszły poziom życia naszego społeczeństwa, to rozmowa o wychowaniu i kształtowaniu warunków do życia młodych ludzi zarówno w długiej, jak i w krótkiej perspektywie.

Druhny i Druhowie!
Związek Harcerstwa Polskiego jako największa organizacja zrzeszająca dzieci i młodzież w Polsce ma moralny obowiązek poprzez swoich członków i zaangażowanych instruktorów do aktywnego włączania się w tę dyskusję, do inicjowania jej, do zadawania pytań i oczekiwania odpowiedzi, które pozwolą na świadomy wybór takich reprezentantów, którzy dają szanse na poprawę sytuacji młodych ludzi w kraju i Europie.

Zachęcam wszystkich dorosłych członków Związku Harcerstwa Polskiego ? wędrowników i instruktorów, ale też naszych przyjaciół i sympatyków do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także do aktywnego włączenia się w wybory samorządowe. Niech nie zabraknie członków naszego stowarzyszenia oraz osób aktywnie budujących przyszłość młodych ludzi w Polsce w radach gmin, miast, powiatów czy sejmikach województw.

Czuwaj!

hm. Dariusz Supeł
Przewodnicący ZHP
 

Logowanie

Czy wiesz, że...

W Norwegii zostanie wkrótce otwarte najbardziej luksusowy zakład karny na świecie? Do dyspozycji więźniów będą telewizory plazmowe, studio nagrań i ściana wspinaczkowa


Strony drużyn

12 ŁDH

Gościmy

Licznik odwiedzin

Dziś201
Tydzień413
Miesiąc2645
Całość (od stycznia '08)686885