Start
List przewodniczącego ZHP w sprawie wyborów
Redaktor: Maria Nowicka   
12.05.2014.
Druhny i Druhowie!

W roku 2014 odbędą się dwa ważne wydarzenia będące atrybutem demokratycznego państwa i demokratycznej Europy – wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory do samorządów.
Każde wybory to święto demokracji i kolejna szansa na wzięcie części odpowiedzialności za przyszłość swojego kraju, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego decydujemy nie tylko o przyszłości Polski, ale także mamy szansę wpływać na kształt całej Unii Europejskiej.

Udział instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w samorządach jest logicznym dopełnieniem harcerskiego wychowania aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli, przywiązanych do wartości: wolności, prawdy, prawości, demokracji i samorządności. Współudział w kształtowaniu swoich ?małych ojczyzn? jest wspaniałą perspektywą obywatelską i powinnością, od której nie powinniśmy się uchylać. Dzięki samorządności obywatele zyskują wymierny udział w kształtowaniu rzeczywistości swojej lokalnej wspólnoty ? gminy, miasta, powiatu czy województwa. Nie można oczekiwać od innych aktywności, gdy samemu pozostaje się biernym.

Te dwie kampanie społeczne to szansa na rozmowę o najważniejszych problemach, jakie dotykają młodych ludzi, w tym dotyczących wyrównania szans startu w dorosłe życie, zmniejszania dysproporcji pomiędzy rozwojem gospodarczym Polski a innych bogatych krajów Unii Europejskiej. To również dobra okazja do rozmowy o kształtowaniu przyszłych pokoleń Polaków ? w tym o lepszej jakości edukacji, nastawionej na podejmowanie wyzwań i praktyczne umiejętności, przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności jako niezwykle ważnych elementach wychowania, wpływających na przyszły poziom życia naszego społeczeństwa, to rozmowa o wychowaniu i kształtowaniu warunków do życia młodych ludzi zarówno w długiej, jak i w krótkiej perspektywie.

Druhny i Druhowie!
Związek Harcerstwa Polskiego jako największa organizacja zrzeszająca dzieci i młodzież w Polsce ma moralny obowiązek poprzez swoich członków i zaangażowanych instruktorów do aktywnego włączania się w tę dyskusję, do inicjowania jej, do zadawania pytań i oczekiwania odpowiedzi, które pozwolą na świadomy wybór takich reprezentantów, którzy dają szanse na poprawę sytuacji młodych ludzi w kraju i Europie.

Zachęcam wszystkich dorosłych członków Związku Harcerstwa Polskiego ? wędrowników i instruktorów, ale też naszych przyjaciół i sympatyków do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także do aktywnego włączenia się w wybory samorządowe. Niech nie zabraknie członków naszego stowarzyszenia oraz osób aktywnie budujących przyszłość młodych ludzi w Polsce w radach gmin, miast, powiatów czy sejmikach województw.

Czuwaj!

hm. Dariusz Supeł
Przewodnicący ZHP
 

Logowanie

Czy wiesz, że...

Japończykom, którym zależy na licznym gronie gości na ślubie, tokijska firma wypożycza "członków rodziny", przyjaciół i kolegów ?


Strony drużyn

12 ŁDH

Gościmy

Licznik odwiedzin

Dziś91
Tydzień1439
Miesiąc4266
Całość (od stycznia '08)668764