Start arrow Składki członkowskie
Składki członkowskie
Redaktor: Joanna Stompel   
26.03.2014.

Zasady naliczania składek w Hufcu Łódź-Widzew

 

  1. Ilość osób, za którą należy odprowadzić podstawową składkę członkowską naliczana jest na podstawie danych z Ewidencji ZHP z pierwszego dnia danego kwartału.
  2. Ilość osób wpisywana jest do tabeli (dostępnej pod linkiem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1otWdGjnesDDHi7hWdNOZl1cCWSdQa9Gmmd2ehHsFv24/pubhtml). Na jej podstawie wyliczana jest należna składka (ilość osób x 12 zł)
  3. Składkę należy wpłacić do kasy hufca najpóźniej do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału.
  4. IIlość osób wpisana do tabeli nie uwzględnia drużynowego (jego przydziałem służbowym jest hufiec)
  5. W przypadku osób, które uzyskają członkostwo ZHP w trakcie danego kwartału, pobiera się pełną składkę za kwartał, która w 100% pozostaje w jednostce, do której dana osoba uzyska przydział służbowy. 
  6. Osoby z nieopłaconymi składkami za dany kwartał przestają być objęte hufcowym ubezpieczeniem NNW. 

 

 

  1. Przykładowa tabela i sposób jej wypełnienia: 

 

Stan na ostatni dzień poprzedzający kwartał naliczenia składek 

 Image

Stan na pierwszy dzień kwartału naliczenia składek

 Image

Stan na ostatni dzień kwartału 

 Image

 System wchodzi w życie wraz z 01.04.2014. Sposób zapłaty zaległych składek należy ustalić ze skarbnikiem bądź z komendantem hufca podczas indywidualnego spotkania.

 

Wyjątki z uchwały nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej

 

2. Kwartalna wysokość składki dla wszystkich członków ZHP wynosi 12 zł.

4. Członkowie wpłacają składkę zgodnie z przydziałem służbowym.

5. Składkę dzieli się następująco: 20% dla podstawowej jednostki organizacyjnej, 20% dla hufca, 20% dla chorągwi, 40% dla Głównej Kwatery ZHP. W przypadku przydziału służbowego do hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP, jednostce tej przypada również część składki przewidziana dla niższych poziomów struktury.

7. Składka naliczana jest kwartalnie.

8. Podstawą do naliczenia należnych składek są informacje z Ewidencji ZHP z pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał lub w wypadku niemożności ich uzyskania z deklaracji liczebności hufca.

9. Składkę przekazuje się kwartalnie w następujących terminach:

1)      do podstawowych jednostek organizacyjnych - do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału,

2)      do hufców - do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału,

3)      do chorągwi - do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału,

4)      do Głównej Kwatery ZHP - do końca kwartału.

W przypadku osób, które uzyskają członkostwo ZHP w trakcie danego kwartału, pobiera się pełną składkę za kwartał, która w 100% pozostaje w jednostce, do której dana osoba uzyska przydział służbowy.