Start arrow Program arrow Program - informacje arrow Upowszechnianie dorobku instruktorskiego
Upowszechnianie dorobku instruktorskiego
Redaktor: Maria Nowicka   
23.03.2014.

W listopadzie 2012 roku został powołany Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP, którego celem jest przede wszystkich promowanie osiągnięć poszczególnych instruktorów, w tym materiałów wypracowanych w ramach prób na stopnie instruktorskie oraz odznaki kadry kształcącej i programowej.

Niestety, bardzo wiele cennych opracowań zostaje zaprezentowanych tylko w bardzo wąskim gronie i nie powiększa dorobku instruktorskiego ZHP. Prowadzi to nie tylko do marnotrawstwa intelektualnego wysiłku konkretnych osób, ale także nie pozwala na powszechne dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniem. Problemem jest także brak świadomości odnośnie tego, co zostało już stworzone lub co jest w trakcie opracowywania, dzięki czemu dość wiele można dziś poczytać np. o pracy z Prawem Harcerskim, a bardzo niewiele np. o pracy ze składką członkowską. Powyższa diagnoza doprowadziła do powstania idei Centralnego Banku Pomysłów, do jakiego trafiałyby godne polecenia materiały wypracowywane na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury, które przed publikacją przeszłyby weryfikację specjalistów w wybranych dziedzinach. Pragniemy, aby na adres inspiracje@zhp.pl wysyłane były wszystkie materiały wypracowane przez instruktorów ZHP, bo choć cenimy jakość ponad ilość zbyt wielu z nas nie docenia własnej pracy i przez skromność nie dzieli się nią z innymi.

Nasza prośba jest tym bardziej gorąca, że w ostatnim kwartale 2013 roku udało nam się sfinalizować budowę platformy internetową CBP i obecnie termin jej inauguracji zależy tylko i wyłącznie od osiągnięcia pewnej ?masy krytycznej? ilości prezentowanych w niej opracowań. Popularyzacja idei CBP oraz pozyskiwanie już istniejących oraz przyszłych materiałów jest więc w chwili obecnej priorytetem. Mamy nadzieję, że znajdziemy w Was w tym zadaniu sojuszników i prosimy o:

a) rozpowszechnienie treści niniejszego komunikatu wśród instruktorów Waszych hufców i chorągwi ? którzy zaproszeni są do podzielenia się wszystkimi materiałami (poradnikami, artykułami, broszurami tematycznymi, konspektami z załącznikami, programami kursów, scenariuszami gier terenowych, miejskich i planszowych, lokalnymi i regionalnymi propozycjami programowymi itp.), które wytworzyli w ramach swojej harcerskiej służby;

b) przekazanie treści niniejszego komunikatu do ciał i osób odpowiedzialnych w Waszych hufcach i chorągwiach za opiniowanie prób na stopnie instruktorskie oraz wniosków składanych na Odznaki Kadry Kształcącej i Odznaki Kadry Programowej ? którzy zaproszeni są do przekazania za zgodą i wiedzą autorów materiałów, jakie trafiły do nich w ramach pełnionych funkcji oraz zachęcania instruktorów, z jakimi stykają się w swojej harcerskiej pracy, do dzielenia się swoim dorobkiem z innymi.

Dla ułatwienia skatalogowania oraz publikacji otrzymywanych materiałów WIP GK ZHP stworzył wzory konspektów (programowego i kształceniowego), które są dostępne pod adresem http://program.zhp.pl/centralny-bank-pomyslow.html oraz stanowią załącznik do niniejszego listu. Zachęcamy do posługiwania się powyższymi wzorami w przekazywaniu nam materiałów (a także w innych aspektach swojej instruktorskiej działalności), choć w aktualnej fazie projektu przyjmujemy także opracowania w wersji "oryginalnej".

hm. Lucyna Czechowska
kierownik Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP