Start arrow Kształcenie arrow Zespół Kształcenia arrow Kursy kadry wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Kursy kadry wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Redaktor: Maria Nowicka   
01.04.2013.

Kurs dla wychowawców kolonijnych 20.04 - 23.04.2013 - Uczestnicy kursu muszą być pełnoletni, mogą być uczniami klasy maturalnej lub mieć przynajmniej średnie wykształcenie. Sobota, niedziela - godz. 8.30 – do wyczerpania zagadnień. Poniedziałek – wtorek – godz. 16.30 – do wyczerpania zagadnień. Odpłatność 100 zł – na pierwszym spotkaniu kursu. Kurs odbędzie się, gdy będzie minimum 15-stu uczestników.

Kurs dla kierowników obozów wędrownych i wycieczek szkolnych 18.05.2013 - 18.05 - godz. 8.30 – do wyczerpania tematu (ok. 14.00). Odpłatność 50 zł – na spotkaniu kursu. Kurs odbędzie się, gdy będzie minimum 15-stu uczestników. 

Kurs dla kierowników wypoczynku 25.05.2013 - Uczestnikiem może być instruktor w stopniu przynajmniej podharcmistrza lub osoba posiadająca uprawnienia wychowawcy i udokumentowane 3-letni staż na funkcji wychowawcy. 25.05 - godz. 8.30 – do wyczerpania tematu (ok. 14.00). Odpłatność 50 zł – na spotkaniu kursu. Potwierdzenie posiadanego stopnia phm lub potwierdzenie 3-letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej. Kurs odbędzie się, gdy będzie minimum 15-stu uczestników.

Wszystkie kursy odbywają się w budynku Chorągwi Łódzkiej