Start arrow Sprawności zuchowe
Sprawności zuchowe
Redaktor: Piotr Kowalczewski   
28.12.2012.

Poniżej prezentujemy kilka sprawności zuchowych, które mogą zostać wykorzystane w pracy gromadą, a dotyczą szeroko pojętej historii harcerstwa, narodu oraz społeczności lokalnej. Pokazujemy rownież przykłady w jaki sposób można promować wiedzę historyczną poprzez zdobywanie sprawności wśrod zuchów.

Informacje dotyczace sposobu zdobywania i tworzenia sprawnosci znajdują sie w dokumencie: http://zuchy.zhp.pl/sprawnosci.html

 

ZESPOŁOWE Obywatelskie – SŁONECZKO, WILCZEK


1. Spotkaliśmy się ze starszymi ludźmi, którzy kiedyś byli w gromadach zuchowych. Zebraliśmy jak najwięcej informacji na temat dawnych obrzędów, zwyczajów, zabaw i piosenek.
2. Stworzyliśmy drzewo genealogiczne swojej lub zaprzyjaźnionej gromady zuchowej lub swojego szczepu.
3. Bawiliśmy się w gromadę Słoneczek i gromadę Wilcząt.
4. Wstąpiliśmy do akademii, gdzie nauczyliśmy się chodzić na szczudłach, grać w klipę, świnkę i palanta.
5. Zorganizowaliśmy dla innych turniej starych gier podwórkowych.
6. Urządziliśmy wyprawę do lasu (parku), podpatrywaliśmy przyrodę i przeprowadziliśmy tam gry przyrodnicze, nauczyliśmy się rozpoznawać ślady i głosy zwierząt.
7. Braliśmy udział w „polowaniu na dobre uczynki”.
8. Zorganizowaliśmy wieczór majsterklepki.
9. Wymyśliliśmy tajemniczy język oraz pismo słoneczek i wilczków, posługiwaliśmy się nim podczas zbiórek.
10. Przeżywaliśmy przygody bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego pt. „Antek Cwaniak”.
11. Braliśmy udział w konkursie wiedzy historycznej.
12. Urządziliśmy w harcówce lub zuchówce wystawę dawnych pamiątek zuchowych i harcerskich.
Uwagi
Sprawność ma podwójną nazwę: „słoneczko” dla dziewcząt i „wilczek” dla chłopców. Poprzez zabawę w dawne gromady zuchowe można przybliżyć zuchom historię harcerstwa (w szczególności ich najmłodszych członków), zapoznać z dawną sytuacją dzieci, przedstawić sylwetki tych, którzy zasłużyli się w ruchu zuchowym, jak Jadwiga Zwolakowska, Aleksander Kamiński i inni.
Podczas zdobywania sprawności „słoneczko – wilczek” zuchy powinny wykazać się dzielnością i sprawnością oraz znajomością przyrody - nie powinno więc zabraknąć zwiadów. Dobrze byłoby gdyby jak najwięcej informacji o dawnych zuchach otrzymać właśnie podczas zwiadów, a nie gawęd drużynowego.
Sprawność ta może dostarczyć zuchom szereg pomysłów do zabaw na podwórku i przerwach w szkole (stare zapomniane zabawy chętnie przypomną rodzice, dziadkowie). Przy okazji tej sprawności warto nauczyć zuchy kilku „starych” piosenek zuchowych. Może mieć bogatą i niepowtarzalną obrzędowość zaczerpniętą z dawnych gromad słoneczek i wilczków, np. zuchy mogą wymyślać sobie pseudonimy (skarbnicą obrzędów jest „Antek Cwaniak”).
Z uwagi na duży bagaż informacji historycznych sprawność przeznaczona jest dla zuchów starszych. Można ją zdobywać wiosną, latem (nawet na kolonii) lub jesienią z uwagi na dużą ilość zabaw na podwórku.
Bibliografia

1. Rys D., Zuchowe Czary.
2. Kamiński A., Antek Cwaniak.
3. Kamiński A., Książka drużynowego zuchów.
4. Kudasiewicz M., Obrzędowy piec.
5. Zwolakowska J., W gromadzie zuchów.
6. Zuchowe Wieści, nr 5,10/1991.

 

ZESPOŁOWE Obywatelskie - ZAWISZAK


1. Wstąpiliśmy do Zawiszaków.
2. Poznaliśmy kryptonimy kilku harcerzy z Szarych Szeregów, przyjęliśmy własne kryptonimy.
3. Przeszliśmy podstawowe szkolenie wojskowe i sanitarne. Znamy elementy musztry, systematycznie ćwiczymy.
4. Zorganizowaliśmy harcerską pocztę polową.
5. Pomagaliśmy w szpitalu polowym.
6. Braliśmy udział w akcji Zawiszaków.
7. Śpiewaliśmy szaroszeregowe piosenki.
8. Odwiedziliśmy miejsca związane z Szarymi Szeregami lub miejsce pamięci narodowej.

Uwagi
Zdobywanie sprawności „Zawiszak” służy wychowaniu patriotycznemu, kształtowaniu gotowości do poświęceń oraz wyrabianiu karności i punktualności. Trzeba tu dobrze wytłumaczyć zuchom kim byli Zawiszacy i jakie działania podejmowali i jak widzieli swoją przyszłość – warto nawiązać do kryptonimu „dziś – jutro – pojutrze”.
Sprawność „Zawiszaka” daje nam możliwość zbudowania bardzo ciekawej obrzędowości – możemy przyjąć tajne hasła, wymyśłeć własny szyfr, tajne znaki, przyjąć kryptonimy. Warto też nauczyć zuchy szaroszeregowych piosenek.
Życie i obowiązki Zawiszaków stanowią ciekawy temat zabaw dla zuchów, jednak ze względu na ćwiczenia jakie możemy przeprowadzać z zuchami podczas realizacji cyklu (musztra, meldowanie, przekradanie się, pierwsza pomoc) oraz wiedzę jaką powinniśmy przekazać, sprawność warto zdobywać ze starszymi zuchami które wkrótce przejdą do drużyny harcerskiej.
Warto dowiedzieć się czy w okolicy nie ma gdzieś miejsc związanych z działalnością Zawiszaków czy innych grup Szarych Szeregów aby móc tam zaprowadzić zuchy. Jeśli nie ma takiego miejsca to należy wybtrać się z zuchami na groby żołnierzy lub inne miejsca pamięci narodowej aby tam oddać cześć tym, którzy walczyli w obronie Ojczyzny.
Przystępując do realizacji sprawności drużynowy powinien poszerzyć swoją wiedze historyczną na temat Szarych Szeregów i udziału harcerzy w Powstaniu Warszawskim.

Bibliografia
1. Broniewski S., Całym życiem.
2. Chadek S., Ćwicz sprawność zmysłów.
3. Jarzębowski T., Klisze pamięci z fotokroniki Powstania Warszawskiego.
4. Kasprzak J., My z Zawiszy.
5. Kasprzak J., Tropami powstańczej przesyłki.
6. Michałowski M., Warszawskie Szare Szeregi 1939 – 1945.

 

ZESPOŁOWE Obywatelskie – BIAŁY ORZEŁ1. Poznaliśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie.
2. Zbudowaliśmy gród słowiański.
3. Wiemy jakie miasto było pierwszą stolicą Polski.
4. Wiemy jak wygląda i co symbolizuje godło naszego kraju. Zorganizowaliśmy w gromadzie konkurs o godle Polski.
5. Wykonaliśmy godło do naszej zuchówki.
6. Wiemy jak zmieniało się godło na przestrzeni wieków. Urządziliśmy wystawę ukazujące godło Polski na przestrzeni wieków.
7. Wraz z władcą Polski Mieszkiem I braliśmy udział w uroczystości Chrztu Polski.
8. Braliśmy udział w uczcie u pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego.

Uwagi
Celem sprawności „Biały orzeł” jest zapoznanie zuchów z historią państaw polskiego oraz historią naszego godła narodowego.
Podczas zdobywania sprawności zuchy przenoszą się w czasy, gdy państwo polskie dopiero się kształtowało. Zuchy powinny poznać historię początków państwa polskiego, poznać pierwszych władców – Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Należy też zwrócić szczególna uwagę na Chrzest Polski i jego znaczenie oraz kształtowanie się herbu od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy.
Sprawność ta może mieć bogatą obrzędowość. Na zbiórkach można wykorzystać zawołania, staropolskie zwroty i nazwy, zaprezentować średniowieczne stroje (możemy wybrać się w nich np. na uczte do króla). Mozemy przeczytać zuchom treść Bogurodzicy lub fragmenty Kazań Świętokrzyskich, aby pokazać im jak brzmiał ówczesny język polski.
Sprawność tę można realizować o każdej porze roku, ale drużynowy musi się do niej solidnie przygotować i orientować się w historii Polski. Sprawność przeznaczona jest dla wszystkich zuchów.
Bibliografia
1. Aleksandrzak S., Wardęcki M., Przez stulecia.
2. Cetwiński M., Od Polski drewnianej do murowanej.
3. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie.
3. Makuszyński K., Za króla piasta Polska wyrasta.
4. Poczet Królów Polski.
4. Świat Młodych (dla drużynowych zuchowych), lipiec 1985.

 

 

 

TUTAJ PREZETUJEMY KILKA SPRAWNOŚCI  „HISTORYCZNYCH” FUNKCJONUJACYCH W ZHPpgk ORGANIZACJI HARCEREK

 

 

 

http://zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka_6/zuchy/sprawnosc_zuchowy_100.jpg  ZUCH STULECIA

Zdobywając sprawność „Zuch Stulecia” zuchy bawią się  w historyków, badaczy i kronikarzy. Dowiadują się o powstaniu ruchu zuchowego, jego rozwoju i dlaczego znajdują się gromady zuchów po całym swiecie.

 

Wymagania:
 

Sprawność może zdobyć zuch który:

 

1.      Uczestniczył w ośmiu zbiórkach cyklu.

2.      Poznał historię zuchowania i zna 5 ciekawych wydarzeń w życiu zuchów przez ostatnie 100 lat.

3.      Zna prawo zuchowe i je zachowuje.

4.      Postara się wykonać codzienny dobry uczynek.

5.      Założył z gromadą kronikę historii zuchowania i miał do kroniki osobisty wkład.

6.      Zna nazwę, piosenkę, okrzyk, godło gromady i poznał jej historię.

7.      Zaśpiewa 5 zuchowych piosenek/pląsów, w tym modlitwę i hymn zuchowy.

8.      Wskaże na mapie 5 krajów gdzie Polskie zuchy miały/mają gromady.

 

Specjalną sprawność „Zuch Stulecia” zuch nosić bedzie na lewym rękawie pod tarczą hufca. Sprawności zostaną wyszyte i dostępne dla Komendantek Chorągwi w Głównej Kwaterze Harcerek.

 

Materiały do sprawności znajdują się na witrynie Organizacji Harcerek

http://www.zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka_6/zuchy/zuchy_sprawnosc_100lecia.htm

 

 

 

http://zhppgk.org/galezie/zuchy/zuchy_sprawnosci/z_obrazki/zuch%20wilczek.jpg

Bi Pi

STULECIE SKAUTINGU

poziom zucha

 

Wymagania:

  1. Zuch wie kto założył skauting.
  2. Zuch słuchał bajki z książki dżungli.
  3. Zuch umie naśladować zwierzęta dżungli.
  4. Zuch zna rejony świata gdzie są dżungle.
  5. Zuch zna zwierzęta żyjące w dżungli którym grozi zaginięcie.
  6. Zuch opowie o „zuchach” na świecie.

 

Okolicznościową sprawność dla zuchów z okazji 100 lecia skautingu można zdobywac do końca 2007r. W przygotowaniu jest nowa sprawność kolonijna oparta na książce „Księga Dżungli”. Po opracowaniu sprawności i wypróbowaniu pomysłów na kolonii latem 2007, przedstawimy ją do ogólnego wykorzystania. Podajemy poniżej skład materiałów i wskazówek jako punkt wstępczy do sprawności zuchowej „Bi Pi”, a co dalej, to jest ograniczone tylko Waszą wyobraźnią...

 

 

Prawo Dżungli.

 

Pierwsze dwie zwrotki “Prawa Dżungli” i ostatnie dwie dają nam bardzo dobre wprowadzenie i punkt wyjściowy w tej sprawności.

 Wstęp:

            Dżungli naszej prawo jest wieczne i jasne

            Jak lazur ten w nieba głębinie

            Wilk, co je spełnia, nie dozna zawodu

            Lecz wilk co je złamie, wnet zginie

 

            Jako to liana, co drzew pnie oplata

            Tak prawo nad nami wciąż włada

            Bo każdy z wilków Gromady jest mocą

            Zaś wilka jest mocą Gromada. 

 

Podaje nam to hasło do współpracy. Pierwsze zajęcia podczas tej sprawności powinny być zbiorowe, aby zuchy wczuły się w potrzebę należenia do „stada”, czy to szóstki czy gromady. Końcowa wystawa pracy będzie wyczynem stada, ‘prawo stada’ ( w słowach Kipling’a) i wszyscy mogą być z nej dumni.

 

Zakończenie:

 

            Wiekiem ni sprytem, ni siłą wodzowi

            Dotrzymać nie zdoła nikt pola

            Zatem w wypadkach, gdzie prawo przemilcza

            Tam prawem wodza jest wola.

 

Takie jest dżungli prawo odwieczne

            I jasne jak lazur ten nieba

            Głową jednakże i stopą jest prawa,

            I biodrem – że słuchać potrzeba.           

 

To nam daje polecenie na przyszłość. Pokazuje zuchom potrzebe posłuszeństwa.

 

Które wymagania przerabiać razem?

 

Przykładowo :        1 / 6  -  Dotyczy wiadomości o założycielu skautingu i o „zuchach” na świecie

                              2 / 3  -  Dotyczy  Księgi Dżungli i gier/zabawy w zwierzęta.

                              4 / 5  -  Dotyczy otoczenia zwierząt, jak dbać o te otoczenia.   

 

Zbiórka 1

 

 

Wymagania 1,6

Informacje o Robercie Baden-Powell

Kariera wojskowa w płd Afryce, jak używał ‘skautów’ afrykańskich. Skąd dostał pomysł na ruch młodzieżowy. Koleżeństwo z R. Kiplingiem.

 

 

 

www.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell

 

Życiorys, krótko i węzłowato.

 

www.scoutbase.org.uk/library/history/cubs

 

Zbiórka 2

 

 

Wymagania 2,3

Pierwsza część Prawa Dżungli

 

Wybieranie nazw szóstek i dla wodza ( Akela)

Zabawy naśladujące zwierzęta

Bajki z Książki Dżungli

 

 

 

 

 

 

www.scoutbase.org.uk/library/history/cubs/jb-ch1.htm

 

 

 

Zbiórka 3

 

 

Wymagania 4,5

Co to jest klimat?  Co to jest dżungla? Jakie zwierzęta tam są?

 

 

 

 www.surfnetkids.com/endangered.htm

Wiadomości, majsterkowanie, gry, zabawy etc.!

Tylko patrzymy na zwierzęta w dżungli!

www.en.wikipedia.org/wiki/rainforest

 

www.sharewareconnection.com/jungle-cats.htm

wiele obrazków !

 

Zbiórka 4

 

 

Ostatnia część Prawa Dżungli

 

Obrzędowe zakończenie cyklu. Gdzieś poza izbą. Może podczas wycieczki.

 

 

 

 

Wycieczka całego hufca na ‘Dzień w Dżungli’ –

Safari Park, Ogród zoologiczny itp.?

 

 

 Przykładowy program ramowy. Trzeba wstawić też i nne piosenki, zajęcia i majsterkowanie, patrz Dyl Dyl i Książka Wodza Zucha.

 

Zbiórka 1

Pokrywa wymagania 1 – 6

 

Cel: Wprowadzenie sprawnści.

 

Wprowadzenie, gawęda Stulecie skauting’u

Robert Baden-Powell, początki skauting,

Wilczęta 1916.

 

 Śpiew:   Maszerują zuchy lasem.

              

Gra :       Gra Kim’a

               Ćwiczenia zwroku

 

Polecenie: Znaleść materiały / informację o innych gromadach  na terenie własnego ośrodka.

 

Może nawet zaprosić ich jako gości na jedną zbiórkę albo część zbiórki.

 

Zbiórka 3

Pokrywa wymagania 4 – 5

 

Śpiew:   Idziemy na polowanie

 

Ćwiczenia: Zręczności,

                    Zwroku

 

Gdzie Mieszkamy? Pokazujemy materiały / informacje znalezione, robimy wystawę.

 

Zabawa: Tabaqui próbuje ukraść jedzenie. (podkradanie się)

 

Bajka wzięta z Książki Dżungli

Zbiórka 2

Pokrywa wymagania 2 – 3

Pierwsza Część Prawa Dżungli

Śpiew:    Gdy noc zapadła...

               Pod zielonym baobabem...

Ćwiczenia: słuchu   (patrz tabelka ćwiczeń)

                   Dotyku  (patrz tabelka ćwiczeń)

                   Słownictwa .

 

Układają tańce i okrzyki szóstek.

 

Majsterkowanie: Maski i totem

 

Bajka  wzięta z Książki Dżungli

Polecenie: Każda 6tka dowiaduje się o swym zwierzu.

 

 

Zbiórka 4

Obrzędowe zakończenie.

Ostatnia część Prawa Dżungli

Kominek w strojach z totemem lub totemami.

 

Nadawanie sprawności.

 

 

 

Może taki obrzęd mógłby się odbyć jako część zajęć w całym hufcu. Dlaczego nie zrobić „Dnia w Dżungli”. Wycieczka do Safari park, Game Park, Ogrodu Zoologicznego,

 

 

 

 

  A następujące słowa mogą stanowić ostatnie pożegnanie:

 

Niech w chlewach śpią trzody – my pędzim na łowy

Pazurów, kłów szponów brzmi sława

Kto dzielny i zdrowy – hej, dalej na łowy –

Lecz pomnij, byś dżungli czcił prawa.

 

Pierwszy rozdzial Księgi Dżungli, „Bracia Mowgli’ego” zawiera dosyć materiałów aby wystarczyło na dwie lub trzy bajki.

 

Ćwiczenia.

 

Zręczności

 

Słoń – używając nosa do poruszanie rzeczy.

Małpa – używając palców u stóp jako rąk.

 

Słuchu

Rozpozna głosy zwierząt dżungli (na taśmie)

 

Wzroku

Układanki z obrazków

Gra Kim’a

Dotyku

Poznaje kształt zwierząt – z oczyma zawiązanymi i w woreczku zaszytym / zawiązanym.

Pamięci

 

Gra Kim’a

Słownictwa

Opisze ustnie jakieś zwierzę a inni zgadują.

20 – Pytań, tylko można odpowiedzieć Tak lub Nie

 

Musztra: maszerowanie w szyku, np Słonie trymając się jedną ręką naprzód jak trąba a druga do tyłu jak ogon.

Nadawanie imion lub nazw dla szóstek.

 

Podane są ważniejsze postacie z KD z pośród krórych można wybrać sobie imiona lub nazwy. Wódz tradycyjnie bierze tytuł AKELA.

 

 

Postacie

 

 

 

 

Mowgli

Dziecko

Akela

Wilk

Raksha

Wilk

Rama

Wilk

Fao

Wilk

Faona

Wilk

Baloo

Niedzwiedz

Bagheera

Pantera

Kaa

Wąż

Hathi

Słoń

Tabaqui

Szakal

Szer-Chan

Tygrys

Bandar Log

Małpy

Rann

Kania

Ikki

Jeżowierz

 


 

 

 

Piosenki i Pląsy.

 

 

Pieśń Dżungli – (nuty w śpiewniku Dyl Dyl)

 

Gdy ciemna noc zapadła stary tygryz

Bingo szedł na łów,

By sobie na gazele i bawoły

zapolować znów.

Do dżungli, do dżungli! Au  -  au  - au

Zapolować znów.

 

Na wzgórzu pod palmami

Tańczyły pawiany dziki tan

Kręcił się dookoła świat pijany

Pośród splotów lian

Pawiany, pawiany, au – au – au!

Pośrod splotów lian.

 

( Zamiast nazwy Bingo, wstawić nazwę Szer-Chan.)

 

Pląs

 

Zuchy stoją w kole, trzymając ręce na ramionach sąsiadów.

1)

Gdy noc zapadła.... Miarowe kołysanie się całego kręgu w prawo i lewo, w takt pieśni.

Do dżungli.....Wszyscy przechylają się w tył, zadzierają głowy do góry i udają wycie.

 

2)

Na wzgórzu pod palmami...Ręce położone jak poprzednio. Koło obraca się. Następuje odepchnięcie się palcami lewej nogi, a potem rytmiczne przytupnięcie prawą. Krok ten powtarz się pare razy.

Pawiany....Koło zatrzymuje się i następuje wycie.

 

 

 

 

Wesół i Śmiały (nuty w śpiewniku Dyl Dyl)

 

Wesoł i śmiały,                                     )

Dzielny, choć mały,                               )           bis

Oto jest każdy Zuch                             )

Szczudła łuk czy lanka              )                      

Latawiec, skakanka,                             )           bis           

W zabawach sam za dwóch                  )

 

Przez rów przeskoczy,              )

Do gier ochoczy,                                  )           bis

Oto jest każdy zuch                              )

Sam sobą kieruje                                  )

Starszym ustępuje                                 )           bis

Dla swych przyjaciół druh.                    )

 

Zuch pływać unie,                                 )

Zwierza rozumie,                                  )           bis

Czujny ma węch i słuch.                        )

W mieście, w polu czy w lesie,  )

Śpiewa i śmieje się,                               )           bis

Oto jest każdy zuch                              )

 

 

 

 

Śpiewnik zuchowy „Dyl Dyl”

(słowa i nuty do zuchowych piosenenk)

można nabyć w

Głównej Kwaterze Harcerek

23-31 Beavor lane

London W6 9AP

 

 

Pod zielonym Baobabem

 

Pod zielonym Baobabem nie ma słońca tylko cień.

Pod zielonym baobabem małpy siedzą cały dzień.

Dżungla zlana siódmym potem,

Gdzie nie spojrzeć słońca w bród,

Ale małpy wiedzą o tym, że pod wonnym baobabem,

Pod zielonym baobabem cień i chłód.

A tu tymczasem gorąco, gorąco.

Coraz więcej – goręcej się robi.

A tu tymczasem gorąco, gorąco.

Ach, co te małpy, wredne małpy myślą sobie.

 

Przyszedł tygrys – aż się ząkł.

Widzi: małpy siedzą w krąg.

Po tygrysie przyszedł lew,

I aż aż zaklął: tfu, psiakrew.

Nosorożec przeszedł też,

Widzi: małpy wzdłuż i wszerz.

W końcu się pojawił słoń:

Nie ma miejsca, mówią doń.

A tu tymczasem gorąco…

 

Przyszedł murzyn – usiąść chciał,

Małpy wpadły w dziki szał.

Przyszedł drugi – małpy w krzyk.

Więc przestraszył się i znikł.

Przyszedł trzeci – widzi ścisk,

Gdzie nie spojrzeć małpi pysk.

Małpy drą się z wszystkich stron:

Panie murzyn – proszę won…

A tu tymczasem gorąco…

Pod zielonym…

Czyli żeby w dżungli jako żyć,

Trzeba tylko małpą być.

   

Materiały / Informacje.

 

Poniżej podane są źródła skąd można dostać dużo informacji i materiałow pomocniczych.

 

Co zuchy powinni / e wiedzieć o  R. Baden-Powell’u. i o bajkach / nazwach.

 

Baden Powell. Krótki życiorys, wie że on był dzielnym żołnierzem, walczył na wojnie w Płd Afryce, i historię o stworzeniu „skautów” podczas tej wojny.

 

 Kśięga Dżungli – Pozna niektóre opowiadania

                              Skąd pochodzą nazwy angielskich wodzów

 

Warto zobaczyćwww.scoutingresources.org.uk/jungle

  

Jak się powinni / e zuchy bawić?

 

Naśladuje zwierzęta –  „Śpiewać umie zwierza rozumie!” - Gimnastyka, gry, majsterkowanie, np robimy stroje, maski, rysujemy etc

 

Co im się na przyszłośc przyda.

 

Zna rejony świata gdzie są dżungle. Pozna jaki klimat jest potrzebny aby była dżungla. Wie gdzie na świecie znajdują się takie klimaty. Jak tam ludzie żyją. Jak się udaje współżyć z naturą. Pozna co grozi istnieniu samych dżungli – zmiany w klimacie etc.

 

Warto zobaczyć: Www.wikipedia.org/wki/jungle (strona po polsku) 

  

Dowiaduje się o zwierzętach w dżungli którym grozi zaginięcie. Poznaje jakie warunki zwierzęta dżungli potrzebują aby się utrzymać, co i jak im w tym grozi. Może gromada przeprowadzi jakąś akcję aby zdobyć fundusze na WWF. Wycieczki do ogrodów zoologicznych, lub tz „wild life / safari parks”          

 

Warto zobaczyć: www.wwf.org

 

 

Opowie o „zuchach” na świecie.  Dowiadują się o innych organizacjach skautowych które prowadzą na tym, szczeblu pracę. Gromada ma kontakt z gromadami z innych organizacji, w Anglii, w Polsce etc.

 

Przewiduje się że ten cykl będzie przeprowadzany w ośrodkach, i trwał przez około cztery zbiórki. Można oczywiście pracę rozbić na wiecej zbiórek na przykład na koloni.

 

 

http://zhppgk.org/galezie/zuchy/zuchy_sprawnosci/z_obrazki/zolnierzyk_polski.jpg

ŻOŁNIERZYK POLSKI

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i który:

1.      Jest dzielny i posłuszny, karny i zaradny.

2.      Wie co się stało we  wrześniu 1939r.,słyszała o wojnie z Niemcami i Rosją.

3.      Wie, co to było AK, zna znak Polski Walczącej, wie o powstaniu warszawskim w 1944r.

4.      Słyszała o udziale polskich lotników i marynarzy w drugiej wojnie światowej.

5.      Opowie o Monte Cassino.

6.      Zna kilka piosenek żołnierskich.

7.      Zna sposoby tajnego porozumiewania się, umie zachować tajemnicę.

Uwagi:

·                    Jest to sprawność kolonijna dla najstarszych zuchów.

·                    Sprawność ta specjalnie opracowana dla dziewczynek, nadaje się także dla chłopców.

·                    Pożądane, aby zuchy miały małe notesiki, w których będą       zapisywać ważne wydarzenia. Notesiki można nazwać „Dzienniczek Polskiego Żołnierzyka”.

 

 

http://zhppgk.org/galezie/zuchy/zuchy_sprawnosci/z_obrazki/bojowniczka.jpg

BOJOWNICZKA / ŻOŁNIERZ PODZIEMNY

Wymagania:

Sprawność może otrzymać zuch, który nie opuścił więcej niż 3 zbiórki w czasie trwania cyklu i  który:

1.      Jest dzielny, karny i  zaradny.

2.                 Wie o istnieniu Armii Krajowej i zna sytuację w Polsce w czasie drugiej wojny światowej.

3.                 Opowie o zuchach w Polsce.

4.                 Zna znak Armii Podziemnej.

5.                 Zna kilka pieśni narodowych.

6.                 Zna sposoby tajnego porozumienia się, umie zachować tajemnicę.

  

Uwagai:                                                         

Wskazane jest, aby drużynowa zapoznała się z książką A.Kamińskiego "Kamienie na szaniec".