Start arrow Zadania do prób
Zadania do prób
Redaktor: Maria Nowicka   
28.05.2012.
Przed wpisaniem zadania do próby na stopień należy skonsultować się z odpowiednią osobą.
 • Biblioteczka hufca (konsultacja z zastępczynią komendanta ds. programowych)
  Opracowanie systemu korzystania z biblioteczki. Pozyskanie nowych pozycji. Zrobienie porządku w biblioteczce, odzyskanie książek, udostępnienie listy książek, wydrukowanie materiałów i umieszczanie. Bieżąca opieka nad biblioteczką.
 • Kronika hufca (konsultacja z zastępczynią komendanta ds. programowych)
  Uzupełnienie kroniki, bieżące prowadzenie kroniki (koordynacja).
 • Wystrój hufca (konsultacja z zastępczynią komendanta ds. programowych)
  Zagospodarowanie przestrzeni hufca, np. antyramy, zdjęcia, ozdoby z drewna, dbanie o porządek. Aktualizowanie zagospodarowanej przestrzeni.
 • Pomoc przy imprezach programowych hufca (konsultacja z zastępczynią komendanta ds. programowych)
  W zależności od zainteresowań i potrzeb, np. zaplecze organizacyjne, logistyczne, prowadzenie/koordynowanie części imprezy.
 • Ćwik - członek redakcji (konsultacja z redaktor naczelną pisma)
  Regularne pisane artykułów do gazety.
 • Ćwik – skład (konsultacja z redaktor naczelną pisma)
  Składanie numerów Ćwika, obsługa programu, w którym można to robić (dotychczas InDesign).
 • Ćwik – fotoedycja (konsultacja z redaktor naczelną pisma)
  Znajdowanie zdjęć do artykułów adekwatnych do ich tematyki. Robienie zdjęć na potrzeby pisma. Egzekwowanie zdjęć od autorów artykułów.
 • Galeria hufca (konsultacja z szefową zespołu promocji hufca)
  Robienie zdjęć na imprezach hufca.
 • Warsztaty dla drużynowych, odprawy repertuarowe dla przybocznych (konsultacja z odpowiednią namiestniczką)
 • Biuro (konsultacja z zastępczynią komendanta ds. organizacyjnych)
  Pomoc w pełnieniu dyżurów, pracy biurowej, kontaktach z rodzicami.
 • Zespół promocji (konsultacja z szefową zespołu promocji hufca)
  Pisanie artykułów o działaniach hufca do lokalnych gazet oraz portali internetowych, współpraca z mediami.
 • Zespół promocji – grafik (konsultacja z szefową zespołu promocji hufca)
  Tworzenie grafik, projektów ulotek, materiałów reklamowych, gadżetów.
 • Stała praca na rzecz baz hufca (konsultacja z gospodarzami baz)
  Prace kwatermistrzowskie na bazie.
 • Zespół kwatermistrzowski (konsultacja z kwatermistrzem hufca)
  Prace kwatermistrzowskie.
 • Komisja Historyczna (konsultacja z szefem Komisji Historycznej)
  Porządkowanie dokumentacji historycznej hufca – kroniki, dokumenty, zdjęcia.