Start arrow Program arrow Wieści zagraniczne arrow Skautowe regaty w USA  William I. Koch International Sea Scout Cup
Skautowe regaty w USA  William I. Koch International Sea Scout Cup
Redaktor: Aleksandra Wietecha   
08.10.2015.

Na prze?omie lipca i sierpnia 2016 roku w Long Beach (California) w USA odb?dzie si? ósma edycja William I. Koch Sea Scout Cup- mi?dzynarodowych regat dla skautów z ca?ego ?wiata.

 

W dniach 31 lipca-5 sierpnia Yacht Club w Long Beach znów b?dzie go?ci? przedstawicieli ró?nych krajów podczas najbardziej umi?dzynarodowionych regat skautowych na ?wiecie. Ca?o?? imprezy odbywa si? pod patronatem Williama Kocha- ameryka?skiego biznesmena, sympatyka skautów i ?eglarza, zwyci?zcy regat o Puchar Ameryki w 1992 roku.

Regaty odbywaj? si? na dwuosobowych jednostkach klasy Flying Junior i charakteryzuj? si? wysokim poziomem sportowym. Dzi?ki wspó?pracy organizatorów regat z za?o?on? przez Williama Kocha Oxbow Corporation istnieje mo?liwo?? uzyskania dofinansowania dla uczestników regat.

Szczegó?y dotycz?ce imprezy oraz zdj?cia i materia?y wideo z poprzednich edycji mo?na znale?? na stronie regat.

http://zhp.pl/2015/sea-scout-cup/

Polska reprezentacja bra?a udzia? w imprezie w roku 2014.

Wi?cej informacji na temat regat udziela phm. Maciej Pietrzczyk pod adresem maciej.pietrzczyk@zhp.net.pl