Start arrow Kategoryzacja
Kategoryzacja
Wyniki kategoryzacji 2016/2017
Redaktor: Aleksandra Jakubiec   
26.09.2017.
1 GZ - Unosząca się ponad chmury
8 WGZ - Unosząca się ponad chmury
12 GZ - Unosząca się ponad chmury 
21 GZ - Unosząca się nad ziemią 
117 GZ - Unosząca się ponad chmury
 
Wyniki kategoryzacji 2015/2016
Redaktor: Aleksandra Jakubiec   
10.09.2016.
1 GZ – Unosząca się nad ziemią
8 WGZ – Unosząca się do gwiazd
12 GZ – Unosząca się ponad chmury
17 GZ – Unosząca się ponad chmury
25 GZ – Unosząca się nad ziemią
117 GZ – Unosząca się do gwiazd 
 
Wyniki kategoryzacji 2014/2015
Redaktor: Aleksandra Jakubiec   
13.09.2015.

Unosząca się do gwiazd  
1 GZ "Bractwo Tajemniczego Kufra"  
8 WGZ "Kurs Atlantyda"  
11 GZ "Piąta Strona Świata"  
117 GZ "Ale heca" 

Unosząca się ponad chmury
12 GZ "Emia Ana Eksa"
25 GZ "Czaromadzy"
111 GZ "Przyjaciele Wawelskiego Smoka"

Unosząca się nad ziemią
17 GZ "Iskierki Swarożyca"
21 GZ "Plemię Rączej Strzały"