Start arrow Czym jest Kampania Bohater
Czym jest Kampania Bohater
Redaktor: Maria Nowicka   
09.05.2012.

Kampania bohater to zaplanowany ciąg działań prowadzący do zdobycia bohatera danej jednostki, w tym przypadku bohatera hufca. Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej nr 17/XXXII z dnia 24 listopada 2002 r. „przyjęcie imienia powinno być poprzedzone działaniami wychowawczymi i programowymi, upowszechniającymi wiedzę o bohaterze i oddziaływanie jego przykładu osobowego w jednostce przyjmującej imię”.

To oznacza, że w trakcie kampanii bohater zuchy, harcerze, drużynowi i instruktorzy hufca Łódź-Widzew powinni poznać sylwetkę wybranego bohatera oraz poczuć oddziaływanie jego przykładu osobowego.

Warto mieć bohatera hufca bo:

 •  Bohater jest godnym wzorcem do naśladowania.
 • Łatwiej dążyć do konkretnego przykładu, a nie ogólnych idei.
 • W czasach zaniku autorytetów, wskazanie wzoru, do którego można dążyć jest słuszne.
 • Mając dobre wzory, człowiek dąży do bycia coraz lepszym.
 • Bohater podtrzymuje ciągłość tradycji i kultury narodowej/harcerstwa.
 • Wspólne ideały jednoczą środowisko. 

 Wymagania:

„Nazwa i imię powinny sprzyjać realizowaniu ideałów ZHP, zwłaszcza podtrzymywaniu ciągłości kultury i tradycji narodowych oraz tradycji i dorobku harcerstwa. Imię powinno umożliwiać wychowawcze oddziaływanie przykładu osobowego bohatera (bohaterów) zgodnie z celami statutowymi ZHP”.

Załącznik do uchwały nr 17/XXXII Rady Naczelnej z dnia 24 listopada 2002 r.

 

Cele kampanii bohater dla hufca Łódź-Widzew:

 • Zdobycie bohatera hufca Łódź-Widzew.
 • Wypromowanie konkretnej osobowości - gen. Mariusza Zaruskiego, który ucieleśnia postawy i idee godne naśladowania, takie jak: wszechstronność, zaangażowanie, żądza przygód, pasja, liderstwo, rozwaga. 
 • Wskazanie zuchom, harcerzom i instruktorom autorytetu, z którego warto brać przykład.
 • Zaprezentowanie przykładowej kampanii bohater, promowanie idei zdobywania bohatera wśród drużyn. 
 • Budowanie wspólnoty hufca.

 Przebieg kampanii bohater: 

 • Promocja kampanii bohater.
 • Do 27 maja składanie propozycji bohaterów.
 • Sukcesywna publikacja na stronie krótkich sylwetek bohaterów.
 • Wybór bohatera
 • Zakończenie roku harcerskiego 2012 - ogłoszenie wyników
 • Planowanie programu kampanii
 • Czerwiec 2013 - Oficjalne otwarcie kampanii bohater
 • Rok harcerski 2013/2014 - realizacja działań zaplanowanych w celu zdobycia bohatera hufca
 • Podsumowanie kampanii
 • Rozpoczęcie roku harcerskiego 2014/15 - uroczyste nadanie imienia dla hufca Łódź-Widzew
 • Określenie metod pracy z bohaterem hufca
 • Systematyczna praca z bohaterem